αποθετήριο

Φορέας : Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός  

Το Ψηφιακό Αποθετήριο του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός είναι ένας χώρος συλλογής και ελεύθερης διάθεσης του πολιτιστικού και ιστορικού υλικού του Συλλόγου. Το Αποθετήριο περιέχει βιβλία και περιοδικά από τις εκδόσεις του Συλλόγου, σπάνια βιβλία από το 19ο και σπάνιους τόμους της επετηρίδας από το αρχείο του, συλλογές έργων τέχνης και πίνακες ζωγραφικής. Η πύλη είναι επίσης διαδραστική, επιτρέποντας στον κάθε εγγεγραμμένο χρήστη να αναρτήσει τεκμηριωμένο υλικό που βρίσκεται στην κατοχή του, ενώ για το σύνολο του υλικού τηρούνται όλοι οι εθνικοί και διεθνείς κανόνες που διέπουν τη διάθεση και επεξεργασία διανοητικής ιδιοκτησία.

τεκμήρια