Φορέας : Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας  

Η Μέδουσα είναι το ψηφιακό αποθετήριο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Βέροιας. Μία συνεχώς αυξανόμενη ψηφιακή ηλεκτρονική βιβλιοθήκη που συγκεντρώνει την πνευματική, ιστορική και πολιτιστική παραγωγή της πόλης της Βέροιας, της ευρύτερης περιοχής της Ημαθίας και όχι μόνο. Ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2008. Η ψηφιοποίηση της συλλογής της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Βέροιας πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου «Ψηφιοποίηση Υλικού Δημόσιων Βιβλιοθηκών» του Επιχειρησιακού προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» που ήταν ένα από τα μεγαλύτερα έργα ψηφιοποίησης στη χώρα μας. Μετά το τέλος του έργου η ΔΚΒΒ δημιούργησε το δικό της ψηφιακό αποθετήριο και συνεχίζει να ψηφιοποιεί υλικό με δικά της μέσα.

Ανακαλύψτε τα 10.226  τεκμήρια  της συλλογής