Φορέας : Ινστιτούτο Πληροφορικής - Ίδρυμα Τεχνολογίας και 'Έρευνας  

Το έργο Mingei ενίσχυσε την αναπαράσταση και την ψηφιακή διατήρηση της διατήρησης της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς που προέρχεται από τις παραδοσιακές τέχνες. Το Mingei παρείχε τα εργαλεία για την καταγραφή και την αναπαράσταση χειροτεχνιών, μέσω της επιμέλειας ψηφιακών τεκμηρίων. Αυτή η αναπαράσταση αποτυπώνει το ευρύ φάσμα της γνώσης που καλύπτουν οι παραδοσιακές χειροτεχνίες, από τα αντικείμενα και την κατασκευή τους έως την πολιτιστική, κοινωνική και οικονομική τους σημασία. Αυτή η συλλογή περιέχει ψηφιακά στοιχεία σχετικά με την «Τεχνογνωσία της Παραδοσιακής Μαστιχοκαλλιέργειας στη Χίο» [εγγραφή UNESCO 9.COM 10.18, (2014)] και «Τηνιακή μαρμαροτεχνία» [εγγραφή UNESCO 10.COM 10.b.17, (2015)] που συλλέχθηκαν στο έργο Mingei. Το Mingei έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Ορίζοντας 2020 της ΕΕ στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης No 822336, Θέμα πρόσκλησης: DT-TRANSFORMATIONS-12-2018-2020.

Ανακαλύψτε τα 134  τεκμήρια  της συλλογής