Μαθητές φυτεύουν δέντρα, 2
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC 4.0

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση
CC_BY_NCΜαθητές φυτεύουν δέντρα, 2 (EL)
Students planting trees, 2 (EN)

Box 4. Photographs of People. Photographs: American Farm School Student Life (EN)

View photo of students planting trees, 2 (EN)

Image (EN)


2010-07-26
2010-07-26T07:25:54Z

Αμερικανική Γεωργική Σχολή - Φωτογραφικά λευκώματα (EL)
Αμερικανική Γεωργική Σχολή - Μαθητές (EL)
Αμερικανική Γεωργική Σχολή (Ελλάδα) (EL)
Δεντροφύτευση (EL)
Tree planting (EN)
American Farm School - Photographs (EN)
American Farm School - Students (EN)
American Farm School (Greece) (EN)


American Farm School (Greece)

Εικόνα

image/jpeg
application/pdf

Attribution-NonCommercial 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
American Farm School (Greece)

http://archives.afs.edu.gr/handle/5000/763
Box 4. Photographs of People. Photographs: American Farm School Student Life*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.