Φορέας : Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ)  

Πάροχος υπηρεσίας : Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)  

Η συλλογή εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος υποδομής για τη συστηματική έρευνα αρχειακών συλλογών και βιβλιοθηκών χειρογράφων και περιλαμβάνει βυζαντινά και μεταβυζαντινά έγγραφα του Αγίου Όρους και της μονής του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στην Πάτμο.

Ανακαλύψτε τα 4.873  τεκμήρια  της συλλογής