συλλογή | 1.682 τεκμήρια

Φορέας : Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ)  

Πάροχος υπηρεσίας : Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)  

Η συλλογή αποτελεί την εξαντλητική καταγραφή των Ελλήνων επώνυμων ζωγράφων από το 1450 έως το 1830 με τα βιογραφικά τους στοιχεία και πλήρη κατάλογο των έργων τους, φορητών εικόνων και τοιχογραφιών, με φωτογραφική τεκμηρίωση.

Δείτε όλα τα τεκμήρια της συλλογής μέσα απο το SearchCulture.gr

Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας ΕΚΤ τύπο τεκμηρίου:
Δισδιάστατα γραφικά (1.682), Έργο θρησκευτικής τέχνης (1.682)