Φορέας : Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ)  

Πάροχος υπηρεσίας : Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)  

Η συλλογή αποτελεί την εξαντλητική καταγραφή των Ελλήνων επώνυμων ζωγράφων από το 1450 έως το 1830 με τα βιογραφικά τους στοιχεία και πλήρη κατάλογο των έργων τους, φορητών εικόνων και τοιχογραφιών, με φωτογραφική τεκμηρίωση.

Ανακαλύψτε τα 1.682  τεκμήρια  της συλλογής