Φορέας : Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ)  

Πάροχος υπηρεσίας : Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)  

Πρόκειται για μια συλλογή πάνω από 12.000 προσωπογραφιών σε ψηφιακή μορφή με τις εικόνες των Ελλήνων (εξαιρουμένων των ζώντων) που διακρίθηκαν από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης έως την εποχή μας σε όλους τους τομείς του βίου.

Ανακαλύψτε τα 11.999  τεκμήρια  της συλλογής