Φορέας : Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ)  

Πάροχος υπηρεσίας : Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)  

Στη συλλογή παρουσιάζονται περισσότερα από 1.470 χάλκινα νομίσματα του Μακεδονικού βασιλείου που προέρχονται από τρεις σημαντικές ιδιωτικές συλλογές: της Alpha Bank στην Αθήνα, του Charles Hersh, ένα τμήμα της οποίας βρίσκεται σήμερα στο Βρετανικό Μουσείο και του Δημήτρη Πορτόλου, που έχει δωρηθεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης.

Ανακαλύψτε τα 1.474  τεκμήρια  της συλλογής