Φορέας : Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών Α.Π.Θ.  

Πάροχος υπηρεσίας : Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)  

Οι βασικοί στόχοι του Αποθετηρίου είναι: Α) Η τεκμηρίωση και η προβολή των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών και διδακτορικών διατριβών του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ΑΠΘ. Β) Η παρουσίαση του επιστημονικού καλλιτεχνικού και ερευνητικού έργου των διδασκόντων του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ΑΠΘ Γ) Οι εν γένει δραστηριότητες του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ΑΠΘ

Ανακαλύψτε τα 171  τεκμήρια  της συλλογής