Το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών Α.Π.Θ. λειτουργεί από το πανεπιστημιακό έτος 1984-1985. Το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, είναι το παλαιότερο από τα τέσσερα Τμήματα της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ.


αποθετήριο | 171 τεκμήρια

Πάροχος υπηρεσίας : Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)  

Οι βασικοί στόχοι του Αποθετηρίου είναι: Α) Η τεκμηρίωση και η προβολή των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών και διδακτορικών διατριβών του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ΑΠΘ. Β) Η παρουσίαση του επιστημονικού καλλιτεχνικού και ερευνητικού έργου των διδασκόντων του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ΑΠΘ Γ) Οι εν γένει δραστηριότητες του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ΑΠΘ

Δείτε όλα τα τεκμήρια της συλλογής μέσα απο το SearchCulture.gr