Φορέας : Δήμος Θάσου  

Το αποθετήριο του Δήμου Θάσου αποσκοπεί στην συγκέντρωση, ψηφιοποίηση και προβολή της άυλης και υλικής πολιτιστικής και λαογραφικής κληρονομιάς το νησιού, μέσα από την δημιουργία ηλεκτρονικού καταλόγου, ψηφιοποιημένων φωτογραφιών, λευκωμάτων, χαρτών, βιβλίων, περιοδικών εκδόσεων και συλλεκτικών ημερολογίων. Το υλικό που συγκεντρώθηκε και ψηφιοποιήθηκε, προβάλλεται μέσα από το αποθετήριο του Δήμου Θάσου, κατόπιν συστηματικής διαλογής, τεχνικής επεξεργασίας και πρότυπης τεκμηρίωσης (μέσα από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης), με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων και ιδιωτών του Δήμου Θάσου, στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος «Adrion Cultural Heritage Collections Network -ADRINETBOOK» του προγράμματος INTERREG V-B Adriatic-Ionian Cooperation 2014-2020 .

Ανακαλύψτε τα 288  τεκμήρια  της συλλογής