Εποχή του Χαλκού ▶ Ύστερη Εποχή του Χαλκού

Υστερομινωική περίοδος  Semantics.gr term URI

1600 - 970 π.Χ.