Ευρώπη ▶ Ελλάδα ▶ Περιφέρεια Ηπείρου ▶ Νομός Θεσπρωτίας

Αρχαία Φανοτή Semantics.gr term URI  GeoNames.org term URI

Phanote | Ντόλιανη | Doliani