Ευρώπη ▶ Ελλάδα ▶ Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ▶ Νομός Λέσβου ▶ Νήσος Λέσβος

Μυτιλήνη Semantics.gr term URI  GeoNames.org term URI

Mytilene