Οικόσημο οίκου Γκατελούζι

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
In Copyright (InC)

Σε καθεστώς Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Περιορισμένη Χρήση
κοινοποιήστε το τεκμήριο


1355 - 1462 (EL)
Οικόσημο οίκου Γκατελούζι (EL)
Coat-of-arms of the house of Gattilusio (EN)

Σημειώσεις: Φωτογράφηση τεκμηρίου Λεωνίδας Καλλιβρετάκης, 1997 (EL)
Ιστορικό Σημείωμα: Οίκος Γενοβέζων εμπόρων-κουρσάρων που ηγεμόνευσε στη Λέσβο (1355-1462), την Αίνο (1376/1379-1456), την Παλαιά Φωκαία (1402/1404-1455), τη Θάσο (1419/1428-1455), τη Σαμοθράκη (1431-1456), τη Λήμνο (1453-1456) και την Ίμβρο (1453-1456). Το συγκεκριμένο εραλδικό μνημείο βρίσκεται στην εξωτερική όψη πύργου του Κάστρου της Μυτιλήνης, πιθανόν όμως να εντοιχίστηκε εκ των υστέρων σε αυτό το σημείο. Η παρουσία των Β ερμηνεύεται ως σύμβολο των σχέσεων συγγένειας και επικυριαρχίας μεταξύ Γκατελούζων και Παλαιολόγων. (EL)
Notes: Photo Leonidas Kallivretakis, 1997 (EN)
Historical Notice: Genoese family of merchants and corsaires who became lords of Lesvos (1355-1462) and eventually extended their rule over Ainos (1376/1379-1456), Palaia Phocaea (1402/1404-1455), Thasos (1419/1428-1455), Samothraki (1431-1456), Limnos (1453-1456) and Imbros (1453-1456). This particular coat-of-arms is posed on the walls of the castle of Mytilini. The presence of the "Β" is considered symbolizing the relations between Gattilusio and the imperial family of Paleologus. (EN)

Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών/ Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (EL)
Λεωνίδας Καλλιβρετάκης (EL)
Institute of Neohellenic Research/ National Hellenic Research Foundation (EN)
Leonidas Kallivretakis (EN)

Εραλδικό μνημείο (EL)
Heraldic monument (EN)

Εραλδικό Μνημείο (EL)
Έμβλημα (EL)
Εραλδική (EL)
Οικόσημο (EL)
Heraldry (EN)
Emblem (EN)
Coat of arms (EN)
Heraldic Monument (EN)

Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) (EL)
Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Μυτιλήνη (νήσος Λέσβος) (EL)
Κάστρο Μυτιλήνης (EL)
Castle of Mytilini (EN)
Mytilini (island of Lesbos) (EN)

1355 - 1462 (EN)

Εικόνα

Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών/ ΕΙΕ (EL)
Institute of Neohellenic Research/ National Hellenic Research Foundation (EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.