Ευρώπη ▶ Ελλάδα ▶ Περιφέρεια Θεσσαλίας ▶ Νομός Μαγνησίας

Μακρινίτσα Semantics.gr term URI  GeoNames.org term URI

Makrinitsa | Μακρυνίτσα