Ευρώπη ▶ Ελλάδα ▶ Περιφέρεια Αττικής ▶ Νομαρχία Αθήνας

Χολαργός Semantics.gr term URI  GeoNames.org term URI

Cholargós