Ευρώπη ▶ Ελλάδα ▶ Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Νομός Αχαΐας Semantics.gr term URI  GeoNames.org term URI

Achaea | Achaia | Αχαία