Ευρώπη

Ελλάδα Semantics.gr term URI  GeoNames.org term URI

Greece | Ελλάς | Hellenic Republic