Ευρώπη ▶ Ελλάδα ▶ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ▶ Νομός Χαλκιδικής

Τορώνη Semantics.gr term URI  GeoNames.org term URI

Toroni