Περιοχή Πύλης. Τάφρος TR7, tr1. Τείχος P. Άποψις από Ν δεικνύουσα την βαθμίδα νοτίως της πλίνθου Χ.

Περιοχή Πύλης. Τάφρος TR7, tr1. Τείχος P. Άποψις από Ν δεικνύουσα την βαθμίδα νοτίως της πλίνθου Χ.
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 4.0 GR

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα
CC_BY_NC_NDΠεριοχή Πύλης. Τάφρος TR7, tr1. Τείχος P. Άποψις από Ν δεικνύουσα την βαθμίδα νοτίως της πλίνθου Χ. (EL)

Άγνωστος δημιουργός

Περιοχή Πύλης. Τάφρος TR7, tr1. Τείχος P. Άποψις από Ν δεικνύουσα την βαθμίδα νοτίως της πλίνθου Χ. (EL)

Αλέξανδρος Καμπίτογλου (EL)

Φωτογραφία (EL)

Ελλάδα,Κεντρική Μακεδονία,Νομός Χαλκιδικής,Τορώνη


1976Α. Καμπίτογλου, Ανασκαφή Τορώνης, ΠΑΕ 1977, πίν. 55β. (EL)

Εικόνα

Ελληνική γλώσσα

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el

http://hdl.handle.net/20.500.11749/DOI-12185*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.