Ευρώπη ▶ Αλβανία ▶ Νομός Κορυτσάς

Κορυτσά Semantics.gr term URI  GeoNames.org term URI

Korçë