Μεσόγειος ▶ Ανατολική Μεσόγειος

Αιγαίο Πέλαγος Semantics.gr term URI  GeoNames.org term URI

Aegean Sea