Το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) υπάγεται στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας του οποίου προάγει τις αρχές και το πνεύμα. Σκοπός του ΕΚΒΥ είναι η προώθηση της αειφορικής διαχείρισης των ανανεώσιμων φυσικών πόρων στην Ελλάδα και σε άλλες περιοχές της Μεσογειακής λεκάνης και της Ευρωπαϊκής ηπείρου. Το ΕΚΒΥ παράγει γνώση, μελετά την κατάσταση και τις τάσεις των στοιχείων της βιοποικιλότητας και των υδάτων, και εισηγείται τεκμηριωμένες προτάσεις για την υιοθέτηση πολιτικών και μέτρων προς όφελος της διατήρησης των οικοσυστημάτων. Υποστηρίζει την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης συμβατών με την αρχή της αειφορίας. Ευαισθητοποιεί το κοινό, προωθεί την περιβαλλοντική εκπαίδευση και την κατάρτιση. Μετέχει σε ευρωπαϊκά δίκτυα και σε πρωτοβουλίες επιστημονικής διεθνούς συνεργασίας για τη διατήρηση της φύσης. Το ΕΚΒΥ διατηρεί ενημερωμένα αρχεία πληροφοριών για το φυσικό περιβάλλον και τις προστατευόμενες περιοχές, συμπεριλαμβανόμενων γεωχωρικών δεδομένων, και διαχέει τη γνώση αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία.


αποθετήριο | 1.880 τεκμήρια

Το Ψηφιακό Αποθετήριο του Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) αποτελεί ένα δικτυακό πληροφοριακό σύστημα όπου συγκεντρώνεται και διατηρείται σε ψηφιακή μορφή η πνευματική παραγωγή του οργανισμού. Η Συλλογή του ΕΚΒΥ περιλαμβάνει Βιβλία, Μελέτες, Εκθέσεις, Άρθρα, Οπτικοακουστικό Υλικό, Εκπαιδευτικά πακέτα, Αφίσες, Φυλλάδια, Φωτογραφίες, Χάρτες και τεύχη του περιοδικού “ΑΜΦΙΒΙΟΝ”. Καλύπτει κατά κύριο λόγο θέματα βιοποικιλότητας, υγροτόπων, δασών, προστατευόμενων περιοχών και υδάτων. Απευθύνεται σε βιολόγους, δασολόγους, γεωπόνους, περιβαλλοντολόγους και άλλους επιστήμονες που εργάζονται στη δημόσια διοίκηση και αυτοδιοίκηση, ή είναι ερευνητές ή μελετητές, σε εκπαιδευτικούς, σε φοιτητές, καθώς και στο ευρύτερο κοινό που έχει ενδιαφέρον για τη διατήρηση, διαχείριση και αποκατάσταση των φυσικών πόρων. Η ανάπτυξη του Ψηφιακού αποθετηρίου εντάχθηκε στην Πράξη με τίτλο «Ανάπτυξη Δικτυακού Τόπου Διάχυσης Πληροφοριών για τη Φύση και τη Βιοποικιλότητα της Ελλάδας» με φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2007‐2013.

Δείτε όλα τα τεκμήρια της συλλογής μέσα απο το SearchCulture.gr

Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας ΕΚΤ τύπο τεκμηρίου:
Δισδιάστατα γραφικά (1.041), Φωτογραφία (999), Χάρτης (570), Χαρτογραφικό Υλικό (570), Κείμενο (258), Άρθρο (139), Περιοδικό (98), Περιοδική έκδοση (98), Έντυπο υλικό (42), Εκτύπωση (42), Φυλλάδιο (27), Βιβλίο (21), Αφίσα (15), Μαγνητοσκόπηση (11), Υλικό Προβολής και Βιντεοσκοπήσεις (11)