Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας (ΕΦ.Α. Ευβοίας), ιδρύθηκε το 2014. Αποτελεί περιφερειακή υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, επιπέδου Διεύθυνσης. Έχει έδρα τη Χαλκίδα και η αρμοδιότητά της εκτείνεται στην Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας. Φέρει την ευθύνη για την προστασία και τη διαχείριση των αρχαιοτήτων που χρονολογούνται από την απώτατη προϊστορία έως και την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους το 1830 καθώς και των εκκλησιαστικών μνημείων των νεώτερων χρόνων. Σκοπός της είναι η επιστημονική έρευνα, η αποκάλυψη, η διατήρηση, η συντήρηση, η προστασία, η ανάδειξη, η προβολή και η φύλαξη των αρχαιοτήτων, η έκθεσή τους σε μουσεία, καθώς και η συμμετοχή τους σε εκθέσεις στην ημεδαπή και αλλοδαπή.

συλλογές