Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας (ΕΦ.Α. Ευβοίας), ιδρύθηκε το 2014. Αποτελεί περιφερειακή υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, επιπέδου Διεύθυνσης. Έχει έδρα τη Χαλκίδα και η αρμοδιότητά της εκτείνεται στην Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας. Φέρει την ευθύνη για την προστασία και τη διαχείριση των αρχαιοτήτων που χρονολογούνται από την απώτατη προϊστορία έως και την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους το 1830 καθώς και των εκκλησιαστικών μνημείων των νεώτερων χρόνων. Σκοπός της είναι η επιστημονική έρευνα, η αποκάλυψη, η διατήρηση, η συντήρηση, η προστασία, η ανάδειξη, η προβολή και η φύλαξη των αρχαιοτήτων, η έκθεσή τους σε μουσεία, καθώς και η συμμετοχή τους σε εκθέσεις στην ημεδαπή και αλλοδαπή.


αποθετήριο | 2.577 τεκμήρια

3.000 μνημεία, ακίνητα και κινητά, Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών χρόνων από την Εύβοια, τη Σκύρο και τη Βοιωτία. Σε ό,τι αφορά στα ακίνητα πρόκειται για ναούς, μονές, πύργους, κάστρα, κοσμικά μνημεία καθώς και επιμέρους στοιχεία του διακόσμου αυτών (π.χ. τοιχογραφίες, αρχιτεκτονικά γλυπτά) Τα κινητά συνιστούν εκθέματα των μουσείων αρμοδιότητας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ευβοίας (Εφ. Α. Ευβοίας) και Εφορείας Αρχαιοτήτων Βοιωτίας (Εφ. Α. Βοιωτίας) ή φυλάσσονται στις αρχαιολογικές αποθήκες αυτών.

Δείτε όλα τα τεκμήρια της συλλογής μέσα απο το SearchCulture.gr