Φορέας : Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας   

3.000 μνημεία, ακίνητα και κινητά, Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών χρόνων από την Εύβοια, τη Σκύρο και τη Βοιωτία. Σε ό,τι αφορά στα ακίνητα πρόκειται για ναούς, μονές, πύργους, κάστρα, κοσμικά μνημεία καθώς και επιμέρους στοιχεία του διακόσμου αυτών (π.χ. τοιχογραφίες, αρχιτεκτονικά γλυπτά) Τα κινητά συνιστούν εκθέματα των μουσείων αρμοδιότητας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ευβοίας (Εφ. Α. Ευβοίας) και Εφορείας Αρχαιοτήτων Βοιωτίας (Εφ. Α. Βοιωτίας) ή φυλάσσονται στις αρχαιολογικές αποθήκες αυτών.

Ανακαλύψτε τα 2.577  τεκμήρια  της συλλογής