Το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών (Ε.Π.Κε.Δ.) ιδρύθηκε το 1977 ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού και υπό την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης με στόχο την δημιουργία στους Δελφούς ενός κέντρου Ευρωπαϊκού πολιτισμού. Οι πολιτιστικές δραστηριότητες και εκπαιδευτικές αφορούν: Διεθνείς Επιστημονικές Συναντήσεις και Καλλιτεχνικές Δράσεις, όπως εκθέσεις, θέατρο, μουσική, χορός, Διεθνή επιστημονικά συνέδρια, Επιμορφωτικά προγράμματα για νέους καλλιτέχνες και σπουδαστές , Σεμινάρια Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού, Μαθητικοί Αγώνες Επιχειρηματολογίας, Δράσεις για μαθητές κ.α. Το Ε.Π.Κε.Δ. φέρει στους Δελφούς, Συνεδριακό Κέντρο (αίθουσες διασκέψεων, χώροι εκθέσεων και εργαστηρίων, βιβλιοθήκη, γραφεία), Υπαίθριο θέατρο, Ξενώνα και Πάρκο Γλυπτικής, ενώ στην Αθήνα βρίσκονται τα Γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας.

συλλογές