Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας είναι ένα Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου το οποίο δημιουργήθηκε το 2011. Διαθέτει στην κατοχή της και διατηρεί τα διανοητικά δικαιώματα σε ένα από τα πλουσιότερα αρχεία που αφορούν σε τοπικές και παραδοσιακές ενδυμασίες στην Ελλάδα. Το συγκεκριμένο πολιτιστικό - λαογραφικό υλικό, έχει προκύψει από δωρεές παρελθόντων ετών, αλλά κυρίως από ιδία παραγωγή, στο επί εικοσαετία εγκατεστημένο εργαστήριο εντός της Κοινωφελούς Επιχείρησης. Το υλικό αυτό, αποτελεί σπάνιο τεκμήριο της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας, δεδομένου ότι διαθέτει ενδυμασίες από όλη της Ελλάδα και από διάφορες χρονικές περιόδους. Επιπλέον, εντός του χώρου του εργαστηρίου, βρίσκονται σπάνια εργαλεία και μηχανές, αντικείμενα μεγάλης πολιτιστικής και λαογραφικής αξίας.

συλλογές