Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας είναι ένα Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου το οποίο δημιουργήθηκε το 2011. Διαθέτει στην κατοχή της και διατηρεί τα διανοητικά δικαιώματα σε ένα από τα πλουσιότερα αρχεία που αφορούν σε τοπικές και παραδοσιακές ενδυμασίες στην Ελλάδα. Το συγκεκριμένο πολιτιστικό - λαογραφικό υλικό, έχει προκύψει από δωρεές παρελθόντων ετών, αλλά κυρίως από ιδία παραγωγή, στο επί εικοσαετία εγκατεστημένο εργαστήριο εντός της Κοινωφελούς Επιχείρησης. Το υλικό αυτό, αποτελεί σπάνιο τεκμήριο της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας, δεδομένου ότι διαθέτει ενδυμασίες από όλη της Ελλάδα και από διάφορες χρονικές περιόδους. Επιπλέον, εντός του χώρου του εργαστηρίου, βρίσκονται σπάνια εργαλεία και μηχανές, αντικείμενα μεγάλης πολιτιστικής και λαογραφικής αξίας.


αποθετήριο | 48 τεκμήρια

Το ψηφιακό αποθετήριο του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας είναι ένας χώρος συλλογής και ελεύθερης διάθεσης του πολιτιστικού και ιστορικού υλικού της Κοινωφελούς Επιχείρηση του Δήμου. Το αποθετήριο περιλαμβάνει παραδοσιακές ενδυμασίες από διάφορες περιοχές της Ελλάδας και της Κύπρου καθώς και συσκευές και εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τους. Η πύλη του Αποθετηρίου είναι διαδραστική, επιτρέποντας στον κάθε εγγεγραμμένο χρήστη να αναρτήσει τεκμηριωμένο υλικό που βρίσκεται στην κατοχή του, ενώ για το σύνολο του υλικού τηρούνται όλοι οι εθνικοί και διεθνείς κανόνες που διέπουν τη διάθεση και επεξεργασία διανοητικής ιδιοκτησίας.

Δείτε όλα τα τεκμήρια της συλλογής μέσα απο το SearchCulture.gr

Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας ΕΚΤ τύπο τεκμηρίου:
Τρισδιάστατα Αντικείμενα και Έργα Τέχνης (48), Ενδυμασία (42), Εργαλεία και εξοπλισμός (6)