Φορέας : Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας  

Το ψηφιακό αποθετήριο του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας είναι ένας χώρος συλλογής και ελεύθερης διάθεσης του πολιτιστικού και ιστορικού υλικού της Κοινωφελούς Επιχείρηση του Δήμου. Το αποθετήριο περιλαμβάνει παραδοσιακές ενδυμασίες από διάφορες περιοχές της Ελλάδας και της Κύπρου καθώς και συσκευές και εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τους. Η πύλη του Αποθετηρίου είναι διαδραστική, επιτρέποντας στον κάθε εγγεγραμμένο χρήστη να αναρτήσει τεκμηριωμένο υλικό που βρίσκεται στην κατοχή του, ενώ για το σύνολο του υλικού τηρούνται όλοι οι εθνικοί και διεθνείς κανόνες που διέπουν τη διάθεση και επεξεργασία διανοητικής ιδιοκτησίας.

Ανακαλύψτε τα 48  τεκμήρια  της συλλογής