Η Δημοτική Πινακοθήκη Αγρινίου ιδρύθηκε στα τέλη του 2013 και στεγάζεται σε διατηρητέο νεοκλασικό, το οποίο ήταν η πρώην κατοικία του εκάστοτε διευθυντή της Τραπέζης της Ελλάδος, ένα χώρο συνυφασμένο με την αστική κοινωνία της ακμάζουσας καπνοβιομηχανίας της πόλης. Έγινε πραγματικότητα με την καθοριστική συμβολή του διευθυντή της, ζωγράφου Χρήστου Γαρουφαλή, ο οποίος έβαλε το θεμέλιο λίθο μίας σημαντικής αποκεντρωμένης πνευματικής εστίας κινητοποιώντας το εγχώριο εικαστικό δυναμικό.

συλλογές