Η Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων (ΔΔΕΑΜ) είναι συνάμα ο θεματοφύλακας του Εθνικού Αρχείου Μνημείων, ένα ζωντανό κύτταρο έρευνας και μια πύλη πληροφόρησης γύρω από τα μνημεία της Επικράτειας στην υπηρεσία των πολιτών. Αποτελεί Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

συλλογές