Φορέας : Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων  

Η Πύλη των Ψηφιακών Συλλογών Κινητών Μνημείων του Εθνικού Αρχείου Μνημείων περιλαμβάνει αντικείμενα προερχόμενα κυρίως από τις συλλογές των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών και των Mουσείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Ανακαλύψτε τα 67.825  τεκμήρια  της συλλογής