Η Ελληνική Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση (Ε.Ε.Μ.Ε.) είναι επιστημονικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με κύριο σκοπό του την καλλιέργεια της μουσικής παιδείας των ανθρώπων κάθε ηλικίας στην Ελλάδα, την αναβάθμιση του ρόλου της μουσικής στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη της μουσικής εκπαίδευσης και της επιστήμης της Μουσικής Παιδαγωγικής. Για την εκπλήρωση αυτού του σκοπού διοργανώνει, μεταξύ άλλων, εκπαιδευτικές ημερίδες, σεμινάρια και συνέδρια και συνεργάζεται με αντίστοιχες Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Ενώσεις. Η Ε.Ε.Μ.Ε. είναι συνδεδεμένο μέλος και εκπρόσωπος της Διεθνούς Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση (I.S.M.E.) στην Ελλάδα.

Η Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας «Λίλιαν Βουδούρη» δημιουργήθηκε από το Σύλλογο οι Φίλοι της Μουσικής για όλους τους Έλληνες. Σκοπός της είναι να προσφέρει, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, επιστημονική πληροφόρηση στο χώρο της μουσικής στους επισκέπτες αλλά και στους χρήστες από απόσταση. Η Βιβλιοθήκη που από το 2007 στεγάζεται στη νέα πτέρυγα του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών ανακαινίστηκε τον Μάιο του 2013, με σκοπό να διαθέσει ακόμη πιο αποτελεσματικά τους χώρους της στο κοινό.

συλλογές