Ο χριστιανισμός των Βουλγάρων κατά τον Θ'αιώνα : η ένωσις αυτών μετά της δύσεως και η επιστροφή αυτών εις την ανατολικήν ορθόδοξον εκκλησίαν και η σχισματική εκκλησία

Ο χριστιανισμός των Βουλγάρων κατά τον Θ'αιώνα : η ένωσις αυτών μετά της δύσεως και η επιστροφή αυτών εις την ανατολικήν ορθόδοξον εκκλησίαν και η σχισματική εκκλησία

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Ακαδημία Αθηνών   

Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη της Ακαδημίας Αθηνών "Ιωάννης Συκουτρής"   

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
CC_BY_NC_SAΟ χριστιανισμός των Βουλγάρων κατά τον Θ'αιώνα : η ένωσις αυτών μετά της δύσεως και η επιστροφή αυτών εις την ανατολικήν ορθόδοξον εκκλησίαν και η σχισματική εκκλησία

Λαζόπουλος , Γιώργος

Εν Κωνσταντινουπόλει :[χ.ό.], 1863


20


1863


Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία, Βουλγαρική
Σχίσμα -- Ανατολική και Βουλγαρική Εκκλησία


Κείμενο/PDF

Ελληνική γλώσσα

23417
GR-AtACAb10078201*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.