Ασπιδόμορφο πλακίδιο [Π 9149]

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
from the Preservation Service of EKT.
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 3.0 GR

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
share


Ασπιδόμορφο πλακίδιο [Π 9149]

Πήλινο ασπιδόμορφο πλακίδιο. Στο κέντρο του πλακιδίου υπάρχει έγκοιλο με έκτυπη προτομή γυναικείας μορφής σε μετωπική απόδοση που ταυτίζεται με τη Θεά Ίσιδα. Τα χαρακτηριστικά του προσώπου της είναι δυσδιάκριτα εξαιτίας της φθαρμένης μήτρας από την οποία κατασκευάστηκε. Επάνω από τη μορφή διακρίνονται δύο οπές ανάρτησης. Το τύμπανο διακοσμείται από έξι ανάγλυφα τριγωνικά φύλλα με νεύρωση στο κέντρο ή σχηματοποιημένα πέταλα άνθους τοποθετημένα σε ακτινωτή διάταξη. Το πλακίδιο περιτρέχεται από επίπεδη ταινία. Ως αναθηματικό, διακοσμητικό ή τελετουργικό αντικείμενο αποτελεί την πιο σχηματοποιημένη και αφαιρετική εξέλιξη των πήλινων καλύκων της ελληνιστικής περιόδου. Χρονολογείται στο α’ μισό του 1ου αιώνα μ.Χ. Βιβλιογραφική αναφορά: Β. Νινιού-Κινδελή, Στοιχεία από το δυτικό νεκροταφείο της Απτέρας: η περίπτωση ενός ταφικού συνόλου, Κρητική Εστία περίοδος Δ’ τόμος 12 (2007-2008), 53-98.

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων (EL)

Μικροτεχνία (EL)

Πηλός

Πλακίδιο (EL)
Ταφικό αντικείμενο (EL)
Μικροτεχνία (EL)


Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων (EL)

Διάμετρος= 28 εκ.
Πάχος= 2,6 εκ.

Χανιά (EL)
Άπτερα (Χανιά) (EL)

1ος αι. π.Χ. (EL)
1ος αι. μ.Χ. (EL)

2014-05-08 (EL)

Image

Greek, Ancient

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)