δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 3.0 GR

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟινοχόη [Π 6102]

Τριφυλλόστομη οινοχόη με σφαιρικό σώμα, ελαφρά πεπιεσμένο. Στη ζώνη του ώμου γραπτή ταινία με συνεχή, κρεμαστά, ενάλληλα ημικύκλια. Το έκθεμα ανήκει στην Πρωτογεωμετρική περίοδο (9ος αι π.Χ.) Βιβλιογραφική αναφορά: Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη Μ., Η Κυδωνία της Δυτικής Κρήτης στα πρώιμα χρόνια του Σιδήρου, στο: Ν. Σταμπολίδης – Α. Γιαννικουρή (επιμ.) Το Αιγαίο στην Πρώιμη εποχή του Σιδήρου, Ρόδος 1-4 Νοεμβρίου 2002, (Αθήνα 2004), 22-23, εικ. 2α.

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων (EL)

Αγγεία-Σκεύη (EL)

Πηλός

Αγγείο (EL)
Οινοχόη (EL)


Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων (EL)

Ύψος=13εκ.
Διάμετρος σώματος=10,4εκ.

Κτήμα Μ. Αντύπα (EL)
Χανιά (EL)
Πελεκαπίνα (Χανιά) (EL)

Πρωτογεωμετρική εποχή (EL)
9ος αι. π.Χ. (EL)

2014-04-22 (EL)

Εικόνα

Αρχαία ελληνική γλώσσα

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.