Δίωτος σκύφος με πόδι [Π 4626]

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
from the Preservation Service of EKT.
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 3.0 GR

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
shareΔίωτος σκύφος με πόδι [Π 4626]

Δίωτος σκύφος με πόδι. Έχει κωνικό σώμα, κυλινδρικό πόδι, δισκοειδή βάση, κοίλη εσωτερικά, χείλος έντονα έξω νεύον, σχεδόν οριζόντιο και δύο κάθετες ταινιωτές λαβές. Φέρει γραπτή διακόσμηση από καστανέρυθρη βαφή. Πυκνή σειρά από παχειές, επάλληλες, κάθετες γραμμές διατρέχει το περιχείλωμα ενώ επάλληλες, οριζόντιες γραμμές διακρίνονται στις λαβές. Πλατειά ταινία διατρέχει το χείλος, εσωτερικά και εξωτερικά, ενώ ανάλογη διακρίνεται και κάτω από τις λαβές. Στη ζώνη που διαμορφώνεται στο ύψος των λαβών, και στις δύο πλευρές του αγγείου μεταξύ των λαβών, απεικονίζεται σε μετώπη, οριζόμενη από ομάδες κάθετων και οριζόντιων γραμμών, οριζόντια τεθλασμένη γραμμή. Πυκνές, επάλληλες, οριζόντιες ταινίες διακοσμούν το υπόλοιπο σώμα ενώ ανάγλυφη νεύρωση διακρίνεται στην αρχή του ποδιού. Το αγγείο προέρχεται από τάφο στις Βούβες Κισσάμου και χρονολογείται στη Γεωμετρική περίοδο.

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων (EL)

(3D) Αγγεία-Σκεύη (EL)

Αγγείο (EL)
Ταφικό αντικείμενο (EL)


Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Ύψος= 17,5 εκ.
Διάμετρος χείλους= 21,6 εκ.

Χανιά (EL)
Βούβες (Κίσσαμος) (EL)

800 π.Χ. (EL)
Γεωμετρική εποχή (EL)
700 π.Χ. (EL)

2014-05-16 (EL)

3D model

Greek, Ancient

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)