Ερυθρόμορφη υδρία [Π 1210]

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
from the Preservation Service of EKT.
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 3.0 GR

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
share


Ερυθρόμορφη υδρία [Π 1210]

Μικρογραφική, ερυθρόμορφη, υδρία. Έχει ωοειδές σώμα, ελαφρά πεπιεσμένο στον ώμο, δισκοειδή, διακρινόμενη βάση, ψηλό, με κοίλα τοιχώματα λαιμό, χείλος πλατύ, οριζόντιο, μία κάθετη λαβή, κυκλικής διατομής και δύο οριζόντιες, υπερυψωμένες λαβές, επίσης, κυκλικής διατομής. Η παράσταση που απεικονίζεται στο σώμα του αγγείου πλαισιώνεται επάνω, στη βάση του λαιμού, και κάτω από ζώνες, κοσμημένες από ιωνικά κυμάτια σε οριζόντια διάταξη. Στην παράσταση απεικονίζονται κατενώπιον δύο όρθιες, ανδρικές, ιματιοφόρες μορφές, εκ των οποία η αριστερή κρατά πυρσό, στο αριστερό, προτεταμένο χέρι. Το αγγείο ανακαλύφθηκε το 1962 σε ανασκαφή στο ορφανοτροφείο Χανίων και χρονολογείται στον 4ο αιώνα π. Χ.

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων (EL)

Αγγεία-Σκεύη (EL)

Αγγείο (EL)
Υδρία (EL)


Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Ύψος=13,8εκ.

Ορφανοτροφείο (Χανιά) (EL)
Χανιά (EL)

323 π.Χ. (EL)
390 π.Χ. (EL)

2014-04-25 (EL)

Image

Greek, Ancient

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)