Υδρία – κάλπη [Π 6077]

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
from the Preservation Service of EKT.
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 3.0 GR

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
shareΥδρία – κάλπη [Π 6077]

Υδρία – κάλπη, αγγείο το οποίο ανακαλύφθηκε σε κιβωτιόσχημο τάφο και είχε χρησιμοποιηθεί για την εναπόθεση ταφής σε αυτό (εγχυτρισμός). Έχει ωοειδές σώμα, δακτυλιόσχημη βάση, κυλινδρικό λαιμό με κυρτά τοιχώματα, χείλος έντονα έξω νεύον, μία κάθετη ταινιωτή λαβή και δύο οριζόντιες, ελαφρά υπερυψωμένες, ελλειπτικής διατομής λαβές. Ανάγλυφος δακτύλιος διατρέχει τη βάση του λαιμού. Το χείλος, το ανώτερο τμήμα του λαιμού και οι λαβές είναι ολόβαφες και διακρίνονται καταλειβάδες. Κάτω από τις λαβές και στο σώμα, μεταξύ των λαβών, διακρίνονται τρεις ολόβαφοι κύκλοι, επίσης, με καταλειβάδες. Το αγγείο χρονολογείται στην πρώιμη ελληνιστική περίοδο.

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων (EL)

Αγγεία-Σκεύη (EL)

Πηλός

Αγγείο (EL)
Ταφικό αντικείμενο (EL)
Υδρία (EL)


Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Ύψος=30,5εκ.
Πλάτος=25,5εκ.

Χανιά (EL)

323 π.Χ. (EL)
490 π.Χ. (EL)
Πρώιμη Ελληνιστική εποχή (EL)

2014-04-25 (EL)

Image

Greek, Ancient

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)