Ταφικός, δίωτος πίθος [Π 2444]

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
from the Preservation Service of EKT.
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 3.0 GR

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
share


Ταφικός, δίωτος πίθος [Π 2444]

Ταφικός, δίωτος πίθος στον οποίο είχε εναποτεθεί ταφή (εγχυτρισμός). Έχει σφαιρικό – απιόσχημο σώμα, επίπεδη, δισκοειδή βάση, οριζόντιο χείλος και δύο δίλοβες, οριζόντιες, έντονα υπερυψωμένες λαβές, κυκλικής διατομής. Το περιχείλωμα διατρέχουν επάλληλες, λεπτές ταινίες που περιβάλλουν, στο κέντρο, κυματοειδή ταινία. Στον ώμο, στη ζώνη των λαβών, στη μία πλευρά απεικονίζεται διπλή, οριζόντια, τεθλασμένη γραμμή, ενώ στην άλλη σπειροειδή από τα οποία εκφύονται ανθέμια. Αμέσως κάτω από τις λαβές διακρίνεται ζώνη οριζόμενη από επάλληλες, λεπτές ταινίες στην οποία απεικονίζονται σε οριζόντια διάταξη ομόκεντροι κύκλοι. Κάτω από τη ζώνη αυτή ορίζεται μια ακόμη ζώνη από πλατειά, οριζόντια ταινία στο κάτω μέρος της. Πλατειά ταινία και πάνω από αυτή μια ακόμη λεπτή, επάλληλη ταινία διατρέχουν τη βάση. Το αγγείο χρονολογείται στην ανατολίζουσα περίοδο.

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων (EL)

(3D) Αγγεία-Σκεύη (EL)

Πίθος (EL)


Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Πλάτος = 31 εκ.
Ύψος = 39 εκ.

Τάρρα (EL)

7ος αι. π.Χ. (EL)
Πρώιμη Αρχαϊκή εποχή (EL)

2014-06-12 (EL)

3D model

Greek, Ancient

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)