Αργυρή δραχμή Φαλάσαρνας

Αργυρή δραχμή Φαλάσαρνας
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 3.0 GR

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα
CC_BY_NC_NDΑργυρή δραχμή Φαλάσαρνας (EL)

Αργυρή δραχμή Φαλάσαρνας. Στην εμπρόσθια όψη εικονίζεται κεφαλή της Αρτέμιδος Δίκτυννας σε κατατομή, στραμμένη προς τα δεξιά, που φέρει ενώτιο. Στην οπίσθια όψη, εντός στικτού κυκλικού πλαισίου, απεικονίζεται τρίαινα σε κατακόρυφη διάταξη, στραμμένη προς τα επάνω, από τη βάση της οποίας εκφύονται έλικες. Τα γράμματα Φ-Α, τα αρχικά της εκδότριας αρχής, διακρίνονται μεταξύ των άκρων της. (EL)

Νομίσματα (EL)

Άργυρος (EL)


280 π.Χ. (EL)
Πρώιμη Ελληνιστική εποχή (EL)
300 π.Χ. (EL)
Αntike Μünzen der Ιnsel Kreta die Sammlung Dr. Burkhard Traeger, Münzen aus der Welt der Antike. Auktion 136, 10. Marz 2008 in Osnabruck. Osnabruck: Numismatischer Verlag Fritz Rudolf Künker, p. 58, n.308.

Εικόνα

526
Ν 2732*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.