Χάλκινο νόμισμα Ρωμαιοκρατίας [Ν 2688]

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
from the Preservation Service of EKT.
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 3.0 GR

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
share


Χάλκινο νόμισμα Ρωμαιοκρατίας [Ν 2688]

Χάλκινο νόμισμα Ρωμαιοκρατίας. Στην εμπρόσθια όψη εικονίζεται προτομή του Καλιγούλα σε κατατομή, στραμμένη προς τα δεξιά, που φέρει στεφάνι από φύλλα δάφνης, αριστερά και κάτω από την οποία αναγράφεται η φράση ΓΑΙΟΝ ΚΑΙΣΑΡΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ ΣΕΒΑΣΤΟΝ. Στην οπίσθια όψη απεικονίζεται προτομή του Γερμανικού σε κατατομή, στραμμένη προς τα δεξιά, που φέρει στεφάνι από φύλλα δάφνης, αριστερά από την οποία διακρίνεται η φράση ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ ΚΑ[ΙΣΑΡΑ ΕΠΙ ΑΥ]ΓΟΥ.

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων (EL)

Νομίσματα (EL)

Χαλκός

Νόμισμα (EL)


Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων (EL)

Ρωμαϊκοί χρόνοι (EL)

2014-06-12 (EL)

Image

Greek, Ancient

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)