Ανάθεμά τα τα κούτουλ' αγρίμια

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 4.0 GR

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
shareProverb (EN)1892 (EN)
Ανάθεμά τα τα κούτουλ' αγρίμια

Άγνωστος συλλογέας (EL)

Σημείωση: Κούτουλο το εκ του γένους των κερασφόρων άνευ κεράτων ζώον. Αγρίμι αίγαγρος κούτουλος δεν υπάρχει
Ερμηνεία: Καθώς θα ελέγομεν εάν υπάρχωσι κούτουλα αγρίμια ανάθεμάτα, τοιουτοτρόπος φέρ. η φράσις προς κατειρώνευσιν των δυσχυριζομένων την ύπαρξιν ανυπάρκτων

Παροιμίες (EL)

κουτουλός (EL)


Αρ. 441, 37, 63, Κρήτη, Ανωνύμου

Κρήτη (EL)

1892

Text

Greek

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)