αποθετήριο

Φορέας : Ακαδημία Αθηνών  

Το αρχείο των παροιμιών συγκροτήθηκε από τον Ν. Γ. Πολίτη και συνεχίστηκε από τον Δ. Λουκάτο, ο οποίος το συστηματοποίησε και το συμπλήρωσε. Σήμερα αριθμεί περί τις 160.000 καταχωρήσεις. Το αρχείο συγκροτείται από αποδελτιώσεις του Αρχείου Χειρογράφων του Κέντρου Λαογραφίας, βιβλίων, συλλογών και εφημερίδων. Το αρχείο των παραδόσεων περιλαμβάνει 6.760 διαφορετικά λήμματα που προέρχονται από την αποδελτίωση του Αρχείου Χειρογράφων του Κέντρου Λαογραφίας αλλά και έντυπων πηγών. Το υλικό είναι ταξινομημένο σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του Ν. Γ. Πολίτη, όπως αναπτύχθηκε περαιτέρω, κυρίως, από τον Δημ. Λουκάτο. Στην παραπάνω ταξινόμηση προστέθηκαν επιπλέον πεδία τεκμηρίωσης ώστε να ικανοποιούνται οι σύγχρονες θεωρητικές και μεθοδολογικές απαιτήσεις.

τεκμήρια