Βουβάθ' κι σαν ου κούκκους τ' Αγιννιού

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 4.0 GR

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
shareProverb (EN)1915 (EN)
Βουβάθ' κι σαν ου κούκκους τ' Αγιννιού

Κοντοπάνος, Α. (EL)

Εκ μεταφοράς από τον κόκκυγα τον σιωπώντα από του Ιουνίου και κατά την λαϊκήν αντίληψιν από της 26ης ημέρας του Αγίου Ιωάννου του επονομαζομένου “χωραφάς” (προς διάκρισιν από τους άλλους διότι “δώδικα μήνις δικαπρείς Αγιάν'δις” κατά το λαϊκόν λόγιον) Χωραφάς επονομάζεται διότι είναι το τελευταίον χρονικόν όριον της σποράς του αραβοσίτου
Ερμηνεία: Επί αποστομώσεως

Παροιμίες (EL)

κούκος (EL)


Αρ. 45, σελ. 46, Ήπειρος, Δολιανά, Α. Κοντοπάνος, 1915

Ήπειρος (EL)

1915

Text

Greek

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)