Κουρεύνται και ψαλιδιάζονται με δεκοχτώ ψαλίδια

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 4.0 GR

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
shareΚουρεύνται και ψαλιδιάζονται με δεκοχτώ ψαλίδια

Πολίτης, Νικ. (EL)

Λέγεται επί εκείνων, οίτινες δεν έτυχον καλής αποκαταστάσεως

Παροιμίες (EL)

κουρεύω (EL)


Αρ. 664, σελ. 43, Ήπειρος, Νικ. Πολίτης

Ήπειρος (EL)

Text

Greek

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)