Σκαλίζοντας, σκαλίζοντας η κόττα έβγαλε τα μάτια της

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 4.0 GR

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
shareProverb (EN)1929 (EN)
Σκαλίζοντας, σκαλίζοντας η κόττα έβγαλε τα μάτια της

Ρεμπέλης, Χαράλαμπος (EL)

Πάσα συστηματική και επίμονος παράταση ή επανάληψις μιάς υπόπτου εργασίας θα φέρη ζημίαν εις τον επιμένοντα, εκτός εάν η εργασία είναι καλή, αλλά και εν τη περιπτώσει ταύτη δέον να έχη τα όριά της. Πάσα υπέρ το δέον παράτασις εξαντλεί τον οργανισμόν και φέρει ζημίαν

Παροιμίες (EL)

κόττα (EL)


Λ. Α. αρ. 1569 Γ, σελ. 28, 263, Χ. Ρεμπέλη, Κόνιτσα, 1929

Ήπειρος (EL)

1929

Text

Greek

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)