Άφιξη Ανδρέα Παπανδρέου στην Αθήνα

Άφιξη Ανδρέα Παπανδρέου στην Αθήνα

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ   

Αποθετήριο :
Συλλογές Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ   

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή
CC_BY_SAΆφιξη Ανδρέα Παπανδρέου στην Αθήνα (EL)
Andreas Papandreou arrives in Athens (EN)

ΝτίμηςΑργυρόπουλος (Πρακτορείο Φωτογραφικών Επικαίρων Ελληνικού και Ξένου Τύπου) (EL)
Dimis Argyropoulos (Greek and Foreign Press Photo Agency) (EN)

Ο Ανδρέας Παπανδρέου μόλις αποβιβάστηκε από το αεροπλάνο στο αεροδρόμιο Ελληνικού και οι πολυπληθείς φίλοι και οπαδοί του τον φέρουν στους ώμους και ζητωκραυγάζουν. (EL)
Andreas Papandreou has just got off the plane at Hellenic Airport and a number of friends and followers carry him on their shoulders, cheering. (EN)

Τηλεφωτογραφίες (EL)
Telephoto pictures (EN)

φωτογραφικό χαρτί (EL)
Photographic Paper (EN)

Ελλάδα, Αθήνα (EL)
Greece , Athens (EN)

16/8/1974 (EL)


16/8/1974 (EL)
8/16/1974 (EN)

Εικόνα

mt-001765
5557*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.