Χειριστήριο τηλέτυπου Standard Elektrik Lorenz

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΧειριστήριο τηλέτυπου Standard Elektrik Lorenz (EL)
Standard Elektrik Lorenz teleprinter control (EN)

Standard Elektrik Lorenz (EL)
Standard Elektrik Lorenz (EN)

Repository/Location: Μουσείο Τηλεποικινωνιών Ομίλου ΟΤΕ (EL)
Χειριστήριο ελέγχου γραμμής και κλήσης για κεντρική μονάδα τηλέτυπου. Γκρι-μπλε μεταλλική θήκη. Περιστροφικός επιλογέας από λευκό βακελίτη. Δύο λευκά πλαστικά κουμπιά και τρία λαμπάκια-ενδείξεις. Το χειριστήριο αυτό επέτρεπε στις τηλεγραφικές υπηρεσίες τον έλεγχο των τηλεγραφικών γραμμών, τη διαχείριση εισερχόμενων και εξερχόμενων επικοινωνιών τηλέτυπου. Πιθανώς προέρχεται από την υπηρεσία τηλέτυπων του ΟΤΕ. (EL)
A control monitor for lines and calls of the central teleprinter unit. Blue grey metal case. Rotary dial from white Bakelite. Two white plastic buttons and three light buttons. This control enabled the telegraph services to check the telegraph lines and the managing of incoming and outgoing teleprinter communication. Perhaps it originated from the OTE teleprinter service. (EN)

Χειριστήριο τηλέτυπου (EL)

Μέταλλο, Πλαστικό, Βακελίτης (EL)
Metal. Plastic. Bakelite (EN)OTE Group Telecommunications Museum (EL)

Δεκαετία 1960 (EL)
1960s (EN)

Γερμανία (EL)
Germany (EN)Εικόνα

15 x 20 x 32 εκ. (EL)
15 x 20 x 32 cm (EN)

OTE Group Telecommunications Museum
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.