Η πλατεία Δόξης (σημερινή πλατεία Καραολή και Δημητρίου.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
Ο σύνδεσμος στο ψηφιακό αρχείο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριο

1928 (EL)
Η πλατεία Δόξης (σημερινή πλατεία Καραολή και Δημητρίου. (EL)
Glory Square (now Square Karaoli and Dimitriou). (EN)

Στην πίσω όψη φέρει επιγραφή: «Κυρίαν Αθηνά Φρυδά, Οδός Μαγνησίας 9, Αθήνας. Ευχόμεθα το Νέον Έτος να δώση πάσαν ευτυχίαν, συμπληρώσειν ό,τι ήρχισε το λήξαν έτος με πολλά φιλιά εκ μέρους όλων. 1928 Μανώλης» (EL)
On the reverse side bears the inscription: "Lady Athena Frydas Street Magnesia 9 Athens. We wish the New Year to give Pasang Eftychios, symplirosein what began the year then ended with many kisses from all. 1928 Manolis" (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown Creator (EN)

Στην πίσω όψη φέρει επιγραφή: «Κυρίαν Αθηνά Φρυδά, Οδός Μαγνησίας 9, Αθήνας. Ευχόμεθα το Νέον Έτος να δώση πάσαν ευτυχίαν, συμπληρώσειν ό,τι ήρχισε το λήξαν έτος με πολλά φιλιά εκ μέρους όλων. 1928 Μανώλης» (EL)
On the reverse side bears the inscription: "Lady Athena Frydas Street Magnesia 9 Athens. We wish the New Year to give Pasang Eftychios, symplirosein what began the year then ended with many kisses from all. 1928 Manolis" (EN)

Νικόλαος Τσουμπάκης (EL)
Nikolaos Tsoumpakis (EN)

Φωτογραφία (EL)
Photo (EN)

Επιστολικό Δελτάριο (EL)
Postcard (EN)


Νικόλαος Τσουμπάκης (EL)
Nikolaos Tsoumpakis (EN)

Νικόλαος Τσουμπάκης (EL)
Nikolaos Tsoumpakis (EN)

1928

2015-11-20T03:02:50Z

Εικόνα

Χαρτώο (EL)
Paper (EN)

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Νικόλαος Τσουμπάκης (EL)
Nikolaos Tsoumpakis (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.